Juridische kennisgeving

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES ALSTUBLIEFT DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT EN BEKIJKT.

De website www.antalisandmore.com wordt beheerd door en is het eigendom van Antalis SAS ("Antalis"), een bedrijf dat valt onder de Franse wet en is geregistreerd in het handelsregister van Nanterre met het nummer 410 336 069. Het hoofdkantoor is gevestigd aan 8 rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.
(Telefoon: +33 (0)1 58 04 21 00)

Gepubliceerd onder leiding van: Dhr. Xavier JOUVET

Deze Antalis website wordt gehost door Hetzner Online AG, een bedrijf dat valt onder de Duitse wetgeving, geregistreerd in Ansbach als nummer HRB 3204. Het hoofdkantoor is gevestigd aan Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland. (Telefoon: +49 9831 505-0

Informatie kan op elk moment zonder melding vooraf worden veranderd of geactualiseerd.

Door deze website van Antalis (hierna Antalis genoemd) te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Gerbuik deze website niet als u niet akkoord gaat met al de volgende voorwaarden. Alle bedrijven die tot Antalis behoren, passen deze voorwaarden toe op hun websites. Dus in deze voorwaarden verwijst "Antalis" naar de bedrijvengroep, waarvan we de website hier bespreken.

BEPERKT GEBRUIKSRECHT.

Reproductie, kopieren, verspreiden of opslaan van een deel of de complete inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antalis is streng verboden. Echter hierbij verleent Antalis u toestemming om op te slaan op uw computer, of kopieën of uittreksels van de documenten uit te printen, mits (1) de onderstaande copyrightvermelding op alle kopieën verschijnt, (2) het gebruik van zulke documenten van deze server uitsluitend voor informatief is en niet-commercieel of persoonlijk gebruik en niet zal worden gekopieerd of gepost op enige netwerkcomputer of pubiek gemaakt via welke media dan ook, en (3) er geen enkele wijziging in een document wordt aangebracht. Het gebruik voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden door deze voorwaarden en de rechtsregels die hierop van toepassing zijn. Geen logo, grafiek, geluid of afbeelding van enige website van Antalis mag worden gekopieerd of doorgegeven, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antalis.

GEEN GARANTIES.

Antalis staat niet garant voor de geschiktheid van de informatie in de documenten en gerelateerde beelden gepubliceerd op deze website, voor enig doel. Alle documenten, informatie en gerelateerde afbeeldingen zijn "als zodanig" aangeleverd zonder enige garantie. Antalis wijst hierbij elke aansprakelijkheid en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie inclusief alle impliciete garanties. De documenten en gerelateerde beelden op deze website kunnen technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten.

WIJZIGINGEN, FOUTEN EN STORINGEN.

Antalis garandeert niet dat de functies van deze website foutloos zijn of zonder storingen, dat fouten worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen. Antalis houdt zich het alleenrecht voor om de website op elk gewenst moment te reviseren of de toegang te ontzeggen, en mag daarom ook op elk gewenst moment de verbeteringen en/of wijzigingen in de op de website beschreven diensten en/of documenten doorvoeren.

AUTEURSRECHTVERMELDING.

Copyright © Antalis, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, France. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN..

Alle Antalis symbolen of vergelijkbare emblemen waarnaar hier wordt verwezen, zijn hetzij handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Antalis.
MATERIAAL INZENDEN.

Deze website is ontworpen voor publicitaire doeleinden van Antalis.

Antalis wil geen vertrouwelijke informatie of informatie met eigendomsrechten van u ontvangen via de website. Let op: Elke informatie of elk materiaal verzonden naar Antalis wordt geacht NIET vertrouwelijk te zijn. Door Antalis via deze website informatie of materiaal toe te sturen, geeft u Antalis onbeperkte en onherroepelijke toestemming om deze informatie en dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, tonen, presenteren, aan te passen, verzenden en distribueren, en u gaat er ook akkoord mee dat het Antalis vrij staat ideeen, concepten, know how of technieken die u ons stuurt te gebruiken voor welk doel dan ook. Wij zullen echter uw naam niet vrijgeven of op een andere wijze bekendmaken dat u materialen of informatie aan ons heeft verzonden, tenzij: (a) we van u toestemming krijgen om uw naam te gebruiken; of (b) we u eerst op de hoogte stellen dat de materialen of de informatie die u heeft verzonden naar een speciufiek deel van deze website zullen worden gepubliceerd of op een andere manier worden gebruikt met vermelding van uw naam; of (c) als we dat wettelijk verplicht zijn.

Deze website biedt geen enkele mogelijkheid om daadwerkelijk zaken te doen met Antalis, dus via deze website kan GEEN overeenkomst of contract, behalve dan deze Gebruiksvoorwaarden, worden vastgesteld tussen gebruikers en Antalis via deze website.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN.

De hyperlinks op deze website verwijzen naar websites van andere dienstverlenende bedrijven. Deze sites staan niet onder controle van Antalis en Antalis is niet, onder welke omstandigheid dan ook, verantwoordelijk voor gelinkte websites of links in gelinkte websites. Antalis is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht die via een gelinkte website door u wordt ontvangen. Antalis levert deze links aan gebruikers alleen voor het gebruiksgemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van Antalis voor de website of het dienstverlenende bedrijf dat in zo'n site voorziet.

DISCLAIMER.

In geen enkel geval zal Antalis aansprakelijk zijn voor enige speciale schade, indirecte schade of gevolgschade of voor welke schade dan ook, die het gevolg is van verlies van gebruik, van data of winsten, hetzij in een actie of een contract, in geval van nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of het verrichten van diensten, documenten, levering of het niet leveren van goede diensten, of van informatie die beschikbaar is op de website.

BESLECHTING GESCHILLEN.

Elk geschil met betrekking tot deze website of met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel van Nanterre die de exclusieve jurisdictie heeft volgens de wetten van Frankrijk (uitgezonderd regelgeving die te maken heeft met wetsconflicten). Rechten die hierin niet expliciet worden verleend zijn voorbehouden. Heeft u vragen of problemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de webbeheerder.