Podmínky

Podmínky věrnostního programu Antalis&more společnosti Antalis

1. Podmínky k členství
Členy věrnostního programu Antalis&more společnosti Antalis (dále jen „věrnostní program“) se mohou stát registrovaní prodejci / obchodní společnosti / tiskárny se sídlem ve Velké Británii, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice a Slovensku, pokud budou od společnosti Antalis nebo jejích affiliate partnerů v některých z uvedených zemí nakupovat kancelářský papír za účelem dalšího prodeje.
Uchazeč musí být registrovanou právnickou osobou ve Spojeném království, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice a Slovensku. Za účelem jasnosti je stanoveno, že členství je určeno výhradně registrovaným právnickým osobám s vyloučením jakékoli fyzické osoby.

Zájemci o členství ve věrnostním programu mohou podat přihlášku na příslušném formuláři u společnosti Antalis (dále jen „Antalis“).

Přihlášku do věrnostního programu lze podat zdarma na internetových stránkách www.antalisandmore.com. Přihláška ovšem přijetí do věrnostního programu nezaručuje, o přijetí rozhoduje výhradně společnost Antalis. Každá právnická osoba může podat pouze jednu přihlášku.

Kritéria pro udělení členství jsou následující:
1. Uchazeč musí být registrovanou právnickou osobou ve Velké Británii, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice nebo Slovensku. Aby nedošlo k nejasnostem, je členství vyhrazeno pouze registrovaným právnickým osobám; fyzické osoby jsou z členství vyloučeny.
2. Uchazeč musí být autorizovaný prodejce / obchodník / tiskárna, který nakupuje kancelářský papír od společnosti Antalis nebo jejích affiliate partnerů a dále jej prodává konečným uživatelům.
3. Umístění informací o produktech společnosti Antalis, souvisejícího obrazového materiálu a jeho branding v produktovém portfoliu prodejce/obchodníka. Produkt musí být umístěn v obchodě, katalogu nebo internetovém obchodě tak, aby ho zákazníci bez problémů snadno našli.

Úspěšní žadatelé obdrží přihlašovací údaje pro přístup ke svému online účtu (dále jen „člen (členové)“ nebo „člen (členové) věrnostního programu“).

2. Získavanie bodov v programe
Členovia programu môžu získať prémiové body nákupom konkrétnych papierov a produktov špeciálnych médií, ktoré sú uvedené v záložke bodov na Antalis&more. Odmenové body budú pripísané na členský účet mesačne, za nákupy fakturované v predošlom mesiaci. Produkty môžu mať rôzne hodnoty odmien, ktoré je možné kedykoľvek upraviť. Aktuálne bodové hodnoty budú zverejnené na webovej stránke Antalis&more a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť.
Členové programu mohou získávat věrnostní body nákupem konkrétních papírů a speciálních médií uvedených v bodovací tabulce na stránkách Antalis&more. Věrnostní body se připisují na účet člena měsíčně za nákupy fakturované v předchozím měsíci. Produkty mohou mít různé hodnoty věrnostních bodů, které lze kdykoli upravit. Aktuální hodnoty bodů budou zveřejněny na webových stránkách Antalis&more a mohou se kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

Bonusové body môžu byť udelené kedykoľvek podľa uváženia Antalis.

Odmenové body sa udeľujú za každých 100 kg (zaokrúhlené nadol), alebo akciové hodnoty každého konkrétneho zakúpeného produktu (napr. Image Digicolor).

V prípade produktov Coala a Master’in sa odmenové body udeľujú za každých 100 € (zaokrúhlené nadol), alebo akciovú hodnotu každého konkrétneho zakúpeného produktu (napr. Master In Paper Mask Tape Solvent alebo Coala Textile Stretch).

Na začiatku každého mesiaca budú body za odmeny v danom mesiaci počítané od nuly a následne pripočítané k celkovému stavu. V prípade vrátenia tovaru, body budú upravené v mesiaci, v ktorom k vratke dôjde.

3. Podmínky účasti ve věrnostním programu Antalis&more
Členové mohou kdykoli své členství zrušit zasláním e-mailu se svými údaji na adresu antalisandmore@antalis.com.

Pokud není uvedeno jinak, je platnost věrnostního programu časově neomezená.

Antalis si vyhrazuje právo věrnostní program podle potřeby zrušit, vylepšit nebo upravit a změnit tyto podmínky s řádným přihlédnutím k zájmům registrovaných členů.

Při změně podmínek budou členové o provedených změnách písemně informováni ještě předtím, než řečené změny vstoupí v platnost. Člen může mít vůči změnám výhrady do dvou týdnů od oznámení změny. Výhrady vůči změnám se zasílají společnosti Antalis e-mailem na adresu antalisandmore@antalis.com.

4. Daně a poplatky
Odměny získané za body mohou podléhat dani z příjmů anebo úhradě příspěvků na sociální zabezpečení. Za úhradu případných daní nebo poplatků nesou odpovědnost sami členové. Členové jsou rovněž sami zodpovědní za dodržování veškerých pracovních zákonů nebo předpisů, které upravují účast ve věrnostním programu a výměnu bodů za odměny.

5. Vyloučení odpovědnosti
Antalis vylučuje jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám a výkonným orgánům, anebo zástupnou odpovědnost, s výjimkou úmyslné nebo hrubé nedbalosti bez ohledu na to z jakého důvodu. Nejedná-li Antalis s úmyslnou nebo hrubou nedbalostí, omezuje se její odpovědnost na předvídatelné škody, přičemž zůstává v platnosti právo vymáhat odškodnění na základě poměrné nedbalosti.

Společnost Antalis je zodpovědná pouze za správu věrnostního programu a nepřijímá naprosto žádnou odpovědnost za problémy členů, které mohou být způsobeny technickými závadami internetových stránek věrnostního programu. Výslovně se má za to, že odpovědnost společnosti Antalis je omezena výhradně na přímé škody a nepřesáhne výši odměny ve sporu (při zahrnutí všech příčin).

Členové se tímto upozorňují na nevyhnutelné riziko výskytu virů při používání internetu. Členové odpovídají za veškeré škody vzniklé nedodržením schválených bezpečnostních opatření a postupů ze strany člena nebo jeho zástupců. Členové jsou zcela zodpovědní za své internetové připojení.

Antalis nepřijme odpovědnost za žádné škody, které členům vzniknou v souvislosti se ztrátou, zcizením nebo vyzrazením uživatelského hesla.

Členové pozbydou veškerých práv na odměny po zmanipulování údajů nebo úmyslném podvodu jménem člena. Po zmanipulování údajů nebo úmyslném podvodu bude členství ve věrnostním programu zrušeno.

Jedinými oprávněnými příjemci jakékoliv odměny v rámci tohoto věrnostního programu jsou jeho členové a je pouze jejich zodpovědností rozdělit odměnu mezi své zaměstnance či nikoliv v souladu s platnými zákony a předpisy (daňovými, pracovněprávními apod.) a odškodní nás a nebudou nás činit odpovědnými za žádné újmy či škody v této souvislosti.

6. Ochrana osobních údajů a soukromí
Členové věrnostního programu budou pravidelně informováni o produktech, speciálních nabídkách, stavu bodů a nových prémiích. Odesláním přihláškového formuláře člen poskytuje svůj souhlas se zasíláním informací o všech produktech, které společnost Antalis prodává a programu Antalis&more poštou a elektronickou poštou.

Antalis a její zástupce je oprávněn uchovávat a zpracovávat veškeré informace shromážděné v rámci tohoto věrnostního programu v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o ochraně soukromí. S těmito informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými informacemi a budou použity pouze pro účely fungování věrnostního programu.

7. Rozhodné právo, jurisdikce
Veškeré obchodní vztahy vzniklé z účasti ve věrnostním programu budou vykládány výlučně v souladu s francouzským právním řádem. Smluvní strany vyřeší přátelsky všechny spory, které vzniknou z tohoto věrnostního programu nebo v souvislosti s ním, přičemž jurisdikci pro nevyřešitelné spory bude mít výlučně obchodní soud města Nanterre ve Francii.

8. Změny smluvních podmínek.
Společnost Antalis si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit a aktualizovat naše podmínky. I když tyto změny mohou přijít bez předchozího upozornění, budeme uživatele informovat o všech významných aktualizacích, abychom zajistili plnou transparentnost.