Právní upozornění

PODMÍNKY POUŽITÍ

PŘED VSTUPEM NA TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ.

Internetové stránky www.antalisandmore.com provozuje a vlastní společnost Antalis SAS („Antalis“) založená podle francouzského právního řádu a zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku v Nanterre pod číslem 410 336 069, se sídlem 8 rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt, Francie. (Tel.: +33 (0)1 58 04 21 00)

Vedení publikací: Pan Xavier JOUVET

Hosting internetových stránek Antalis poskytuje společnost Hetzner Online AG založená podle německého právního řádu a zapsaná v Ansbachu pod číslem HRB 3204 se sídlem Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo. (Tel.: +49 9831 505-0)

Údaje mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Vstupem na internetové stránky společnosti Antalis (dále jen „Antalis“) a jejich použitím poskytujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Nesouhlasíte-li se všemi následujícími podmínkami, potom tyto internetové stránky nepoužívejte. Tyto podmínky na svých internetových stránkách používají všechny společnosti, které patří do skupiny Antalis. Název „Antalis“ tudíž v těchto podmínkách odkazuje na tu společnost skupiny Antalis, o jejíž internetové stránky se jedná.

OMEZENÉ POUŽITÍ

Je přísně zakázáno rozmnožovat, kopírovat, přenášet, distribuovat či ukládat části nebo celý obsah těchto internetových stránek bez předchozího písemného souhlasu Antalis. Antalis vám však tímto uděluje svůj souhlas s uložením do počítače nebo vytištěním kopií výňatků z dokumentů za předpokladu, že (1) bude na všech kopiích uvedeno níže uvedené upozornění o autorských právech, (2) budou dokumenty z tohoto serveru použity pouze pro informativní a nekomerční účely a nebudou kopírovány ani vyvěšeny na žádném síťovém počítači ani je nebudou vysílat žádná média, a (3) u jakýchkoliv dokumentů nebudou provedeny žádné změny. Použití k jakýmkoliv jiným účelům tyto podmínky a příslušné právní předpisy zakazují. Bez výslovného písemného povolení Antalis se nesmí kopírovat ani znovu šířit žádné logo, grafika, zvuk ani obraz z žádných internetových stránek Antalis.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Antalis neposkytuje žádné záruky ohledně vhodnosti informací obsažených v dokumentech a souvisejících grafikách publikovaných na těchto internetových stránkách k jakémukoliv účelu. Veškeré dokumenty, informace a související grafiky jsou poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ bez jakékoliv záruky. Antalis tímto odmítá veškeré záruky a podmínky s ohledem na tyto informace včetně všech mlčky předpokládaných výminek. Dokumenty a související grafiky uveřejněné na těchto internetových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

ZMĚNY, CHYBY A PŘERUŠENÍ

Antalis nezaručuje, že funkce obsažené na těchto internetových stránkách budou prosty veškerých přerušení či chyb, že budou opraveny poruchy nebo že jsou tyto stránky či server, jež je umožňuje, prosty virů či jiných škodlivých součástí. Antalis si vyhrazuje výhradní právo stránky kdykoliv přepracovat nebo k nim kdykoliv zamezit přístup, a tudíž může rovněž kdykoliv vylepšovat anebo měnit služby anebo dokumenty na těchto stránkách popisované.

UPOZORNĚNÍ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

Copyright© Antalis, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškeré symboly nebo rovnocenné znaky Antalis uvedené v těchto podmínkách představují buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky Antalis.
POSKYTOVÁNÍ MATERIÁLU

Tyto internetové stránky jsou určeny k účelům propagace Antalis.

Antalis od vás nechce prostřednictvím našich internetových stránek dostávat důvěrné nebo zákonem chráněné informace. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoliv informace zaslané Antalis budou považovány za informace, které NEJSOU důvěrné. Zasláním informací či materiálu společnosti Antalis prostřednictvím těchto internetových stránek udělujete společnosti Antalis neomezenou a neodvolatelnou licenci k používání, rozmnožování, ukazování, předvádění, upravování, přenášení a distribuci tohoto materiálu či informací, a rovněž souhlasíte s tím, že Antalis může svobodně používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo technologické postupy, které nám byly zaslány, k jakémukoliv účelu. Vaše jméno však nebude zveřejněno ani nebude nijak zveřejněna skutečnost, že jste nám poskytl/a materiály či jiné informace, pokud: (a) od vás neobdržíme souhlas s použitím vašeho jména; nebo (b) vám nejprve oznámíme, že materiál či jiné informace, které jste poskytl/a v konkrétní části těchto stránek, budou zveřejněny nebo jinak využity s uvedením vašeho jména; nebo (c) nebudeme povinni tak učinit ze zákona.

Tyto internetové stránky nepředstavují naprosto žádnou příležitost k obchodování s Antalis, tudíž prostřednictvím těchto internetových stránek nemůže mezi uživateli a Antalis kromě těchto podmínek použití vzniknout ŽÁDNÁ dohoda ani smlouva.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Hypertextové odkazy na těchto internetových stránkách směřují na internetové stránky poskytovatelů jiných služeb. Tyto stránky nepodléhají kontrole Antalis a Antalis není za žádných okolností zodpovědná za obsah, změny ani aktualizace žádných internetových stránek, na něž se odkazuje, ani žádného odkazu obsaženého na těchto internetových stránkách. Antalis není zodpovědná za internetové vysílání ani jakoukoliv jinou formu přenosu pocházející z jakýchkoliv internetových stránek, na něž odkazuje. Antalis uživatelům tyto odkazy poskytuje pouze pro jejich pohodlí a poskytnutí jakéhokoliv odkazu s sebou automaticky nenese souhlas Antalis s danými internetovými stránkami či dodavatelem služeb, který je provozuje.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Antalis v žádném případě neponese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody nebo škody plynoucí z nemožnosti použití, ztráty dat či ušlého zisku, ať jednáním plynoucím ze smlouvy, opomenutím nebo jiným protiprávním jednáním, způsobené použitím či plněním nebo v souvislosti s použitím či plněním služby, dokumentů, poskytnutím nebo neposkytnutím řádné služby nebo informace dostupné z těchto internetových stránek.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Veškeré spory v souvislosti s použitím těchto internetových stránek nebo těchto podmínek použití budou řešeny obchodním soudem v Nanterre s výlučnou jurisdikcí v souladu s právním řádem Francie (s výjimkou předpisů, které se týkají střetu zákonů). Veškerá práva, která nejsou v těchto podmínkách použití výslovně uvedena, jsou vyhrazena. S otázkami nebo problémy se prosím neváhejte obrátit na webmastera.